కోవిడ్-19: మౌత్‌వాష్‌తో 30 సెకన్లలోనే కరోనావైరస్ హతం

© Getty Images కరోనావైరస్‌ను కేవలం 30 సెకన్లలోనే మౌత్‌వాష్‌లు హతమార్చగలవని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. కోవిడ్-19పై మనకు అందుబాటులో ఉండే మౌత్‌వాష్‌లు పనిచేయగల...