అరటి పండు: భారతీయులు పవిత్రంగా భావించే అరటి పండ్లు విదేశాలకు ఎలా వెళ్లాయి?

© Getty Images భారత్‌ అరటి పళ్లకు పుట్టినిల్లు. ఏడాది పొడవునా అందుబాటులో ఉండటం, తక్కువ ధరకే లభించడంతో ప్రజల జీవితాల్లో వీటికి ప్రత్యేక స్థానం దక్కింది. భ...