ఆ ఊళ్లో మ‌ళ్లీ 66 రోజుల త‌ర్వాతే సూర్యోద‌యం

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది ఆ ఊళ్లో మ‌ళ్లీ 66 రోజుల త‌ర్వాతే సూర్యోద‌యం మీరు చ‌దివింది నిజ‌మే. ప్ర‌తి రోజూ ఉద‌యించే సూర్యుడు ఆ ఊళ్లో మాత్...