ఇయర్ ఫోన్స్ వాడితే.. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తప్పవట..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది కొవిడ్ 19 టైమ్‌లో ఎక్కువ మంది ఇంటి నుండే పని చేస్తున్నారు. పిల్లలు కూడా ఇంట్లో నుండే ఆన్లైన్ లో క్లాసులు వింటున్...