చలికాలంలో ఎక్కువ వ్యాయామం చేస్తే ఏమవుతుందంటే..?

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది చలికాలంలో ఎక్కువ వ్యాయామం చేస్తే ఏమవుతుందంటే..? చలికాలంలో వీచే చల్లని గాలి ప్రభావం, వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు...