పసుపు వాడితే ఆర్థరైటీస్ తగ్గుతుందా..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ఆహారాన్ని సరిగ్గా ఎంచుకుంటే అందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్ వంటి ఆరోగ్యాన్ని కలుగచేసే కాంపౌండ...