బొమ్మను గీసి.. రికార్డు సాధించి!

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది బొమ్మను గీసి.. రికార్డు సాధించి! లాక్‌డౌన్‌ కాలంలో కరోనాను నిందిస్తూ కూర్చోలేదామె! తనకు నచ్చిన కళను పది మంద...