మురికివాడల్లో.. మొబైల్‌ టాయ్‌లెట్లు

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది మురికివాడల్లో.. మొబైల్‌ టాయ్‌లెట్లు హైదరాబాద్‌ అంటే విశ్వనగరం... అన్నింటా అభివృద్ధి చెందుతున్న సిటీ. కానీ భ...