సగ్గుబియ్యం కిచిడి

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది సగ్గుబియ్యం కిచిడి కావాల్సినవి:  if (typeof colombia == 'undefined') { var colombia = colombia || {}; colombia.fns = colombia.fns || []; (function () { ...